POLITYKA PRYWATNOŚCI

 
I. Administrator danych osobowych
FHU Matrix Andrzej Walkowiak Poznań os. Wichrowe Wzgórze 121 jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych.


II. Cele i podstawy przetwarzania
- w celu realizacji zamówienia, na podstawie uzyskanej od Pana/Pani zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO)

- celu wykonania umowy sprzedaży naszych towarów  (art.6 ust.1 lit.b RODO) -podane dane osobowe będą przetwarzane w celach analitycznych np. Doboru usług do potrzeb klientów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.f RODO);
- dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art.6 ust. 1 lit.f RODO);
- dane osobowe będą przetwarzane w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszych usług (podstawa prawna art.6 ust. 1f RODO); -dane osobowe będą przetwarzane w celu oferowania Klientowi przez nas produktów (podstawa prawna art.6 ust.1f RODO);

III. Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj:
- firmy transportowe, informatyczne, księgowe, banki oraz w przypadku płatności przez system PayU, kancelarie prawne, sądy,

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
1. Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. W przypadku , gdy Pan/Pani dobrowolnie przekażą swoje dane osobowe przez facebooka informujemy, że te dane będą przetwarzane przez USA.

V. Okres przechowywania danych
- dane pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane, do końca okresu przedawnienia roszczeń umowy;

- podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, lub momentu wycofania zgody, jeśli dane osobowe były przetwarzane na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, ze się zdezaktualizowały;

VI. Prawa osób , których dane dotyczą
1. Posiada Pan/Pani -prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art.16 RODO);
- prawo usunięcia swoich danych (art. 17 RODO);
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art.18 RODO);
- prawo do przenoszenia danych (art. 20RODO);
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO);
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (atr. 21 RODO);.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia Pana/Pani praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu +48 690 285 105 lub elektronicznie na adres biuro@heartbeatwear.pl

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
1. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zawarcia umowy i prawidłowej realizacji zamówienia.

2. Jeżeli nie poda Pan/Pani wszystkich danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia , firma FHU Matrix Andrzej Walkowiak może odmówić realizacji zamówienia.

VIII. Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie.

2. Data ostatniej modyfikacji 03.12.2018r.
Logo sklepu internetowego HEARTBEATWEAR

© 2019. #HEARTBEATSWEAR Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie strony: WEBMAZ.PL | Kępno